Kerry Washington THR & Google White House Correspondents Party

4/30/2012 - by David Simpson