FOX Upfront Live Blog

Tim Goodman live-blogging the FOX upfront.